Yleisiä kysymyksiä

 

 

Mikä on psyykkinen sairaus?

Psyykkinen sairaus ei ole yksiselitteinen käsite vaan voi käsittää monia eri diagnooseja ja monia eri oireita. Psyykkinen sairaus ei ole pysyvä tila vaan se voi muuttua ajan kanssa ja näyttäytyä eri tavalla. Kun kerran olet tavannut ihmisen, jolla on psyykkinen sairaus, ymmärrät mistä on kyse. Ihmisen sairastuessa psyykkisesti sairaus yleensä selvästi huonontaa ihmisen elämänlaatua ja kykyä huolehtia jokapäiväisistä askareista. Psyykkinen sairaus voi muuttaa sairastuneen ajatuksia, tunteita sekä käytöstä ja vaikuttaa ihmiseen niin voimakkaasti että henkilö ei pysty elämään normaalia elämää.

Mistä tiedän onko omaiseni psyykkisesti sairas?

Monet merkit voivat viitata psyykkiseen sairauteen. Tällaisia merkkejä voi olla esimerkiksi: vaikeus saada emotionaalista kontaktia henkilöön, henkilön tekojen tai sanojen poikkeavuus, oireiden vaikutukset henkilöön siten, ettei hän voi toimia normaalisti. Jos henkilöllä on tällaisia oireita, hänen voidaan olettaa olevan psyykkisesti sairas.

Mistä omaisen sairaus johtuu?

Psyykkinen sairastuminen voi johtua monesta eri tekijästä. Alttius psyykkisille sairauksille voi periytyä, mutta se ei automaattisesti aiheuta sairastumista, vaan usein tarvitaan jokin laukaiseva tekijä, joka aiheuttaa sairauden puhkeamisen. Muita syitä sairastumiseen voi olla esimerkiksi henkilön puutteelliset kasvuolosuhteet tai perusturvallisuuden puute lapsuudessa.

Miten sairaus vaikuttaa sairastuneen elämään?

Kaikki psyykkiset sairaudet vaikuttavat sairastuneen elämään jollakin tavalla. On muistettava, että sama diagnoosi voi näyttäytyä eri tavalla eri henkilöillä. Sopivalla lääkityksellä sairastunut voi pystyä elämään lähes normaalia elämää. Toisilla sairaus voi kuitenkin varjostaa elämää niin paljon, että henkilö ei kykene itsenäisesti huolehtimaan itsestään tai jokapäiväisistä asioista.