Yleisimmät mielenterveysongelmat

 


• Ahdistuneisuushäiriö
Sillä tarkoitetaan pitkäkestoista, tilanteeseen nähden liiallista ja selvästi elämää haittaavaa ahdistusta. Oireita ovat mm. ahdistuneisuus, jännittyneisyys ja pelko, myös paniikkihäiriö ja pakko-oireinen häiriö (pakkoneuroosi) saattavat usein kuulua vakavaan ahdistuneisuushäiriöön.
Näitä pidetään kuitenkin melko lievinä sairauksina, jotka eivät kovinkaan usein vaadi minkäänlaista sairaalahoitoa, sillä ahdistuneisuushäiriössä yleensä ihmisen todellisuudentaju säilyy.

• Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Tässä sairaudessa mieliala vaihtelee hyvin syvästä masennuksesta yliaktiiviseen ja kiihtyneeseen käytökseen. Sairauteen voi hyvin usein myös liittyä näkö- ja kuuloharhoja sekä erilaisia harhaluuloja. Masennuksen ja yliaktiivisen jaksot kestävät useimmilla kolmesta kuuteen kuukautta, mutta välillä voi olla myös täysin oireeton jakso. Osalla potilaista tämä esiintyy vain kerran koko heidän elämänsä aikana.

• Masennus
Tämä on todella yleinen mielenterveyshäiriö, jossa ihminen ei iloitse mistään, eikä tunne mielenkiintoa mihinkään, voimakkaat syyllisyyden ja arvottomuuden tunteet sekä unettomuus ja syömishäiriöt saattavat vaivata. Lisäksi energiataso on matala ja keskittymiskyky on heikko. Jos masennus muuttuu krooniseksi (jatkuva) tai uusiutuu, se voi hyvinkin heikentää henkilön kykyä selviytyä päivittäisistä tehtävistä, huomattavasti. Tärkeää myös muistaa että masennus ilmenee riippumatta sukupuolesta, iästä tai sosiaalisesta taustasta.
Masennus diagnosoidaan ja hoidetaan yleensä perusterveydenhuollon piirissä. Masennustilat ovat naisilla noin kaksi kertaa yleisempiä kuin miehillä.

• Persoonallisuushäiriö
Näitä on monen tyyppisiä. Yleisimpiä kuitenkin ovat epävakaa, antisosiaalinen, narsistinen, riippuvainen, estynyt ja pakko-oireinen persoonallisuushäiriö. Persoonallisuushäiriöisen on vaikea mm. solmia tai ylläpitää ihmissuhteita tai toimia yhteistyössä muiden kanssa. Niinpä tämän takia hän voi tuntea itsensä vieraantuneeksi sekä yksinäiseksi. Sairastunut voi luulla että hänen asenteensa ja uskomuksensa ovat erilaisia kuin muilla. Toiset taas saattavat kokea hänen käyttäytymisensä odottamattomana, epätavallisena tai jopa loukkaavana.
Persoonallisuushäiriöt esiintyvät tavallisesti nuoruusiällä tai varhaisaikuisuudessa, toisinaan jo jopa lapsuudessa. Itsemurha riski on myös suurempi.

• Skitsofrenia
Vakava psyykkinen sairaus, jolle ominaista on ajatusten hajanaisuus, tunneilmaisun niukkuus ja outo käyttäytyminen. Havainnot saattavat olla oikeita, mutta skitsofreniapotilaat tulkitsevat niitä väärin. Oireet jaetaan kahteen ryhmään, positiivisiin ja negatiivisiin oireisiin. Positiivisiin oireisiin liittyy epätavallista käyttäytymistä ja ajattelua, näihin oireisiin myös ulkopuoliset saattavat kiinnittää huomiota. Negatiiviset, huomaamattomat oireet heikentävät tunne-ilmaisua ja toimintakykyä.
Skitsofrenia ilmaantuu usein nuoruudessa tai varhaisaikuisuudessa, mutta sitä voi ilmaantua myös vanhempana.
Tähän ei ole parantavaa hoitokeinoa, mutta lääkkeiden ja terapian avulla, skitsofreenikko voi kuitenkin elää suhteellisen normaalia elämää.

Syömishäiriöt
Tämän otsikon alle mahtuu useita erilaisia syömiseen liittyviä häiriöitä, virallisesti luokiteltuja on kuitenkin vain kolme: anorexia, bulimia ja lihava ahmimishäiriö.
Vaikkakin syömishäiriöt ovatkin monimutkaisia ja toisinaan hengenvaarallisia, sairastuneet voivat toipua, jos he saavat oikeanlaista hoitoa. Kuka tahansa voi sairastua syömishäiriöön, mutta useimmiten sairastuvat ovat nuoria naisia, johtuen hoikan naisen mallista, jota me täällä länsimaissa ihannoimme.
Syömishäiriöitä todetaan myös aikuisilla, niin miehillä kuin naisilla.