Yhdessä enemmän - projekti

 

Yhdessä enemmän- projektin tavoitteena on lisätä tietoutta mielenterveysongelmista ja palveluista nuorille, vähentää stigmaa ja helpottaa keskustelua mielenhyvinvoinnista sekä mahdollistaa matalankynnyksen palveluja. Projektin tarkoituksena on myös antaa nuorille vertaistukea ja yhteisöllisyyttä sekä tapoja ilmaista itseään ja helpottaa puhumista vaikeistakin asioista.

Projektin aikana on tarkoitus aktivoida, keskustelua mielenterveydestä. Projekti tarjoaa tietoa ja tukea teemapäivien, luentojen ja ryhmätoiminnan kautta, sillä yhdessä tekeminen edistää mielenhyvinvointia.

Tavoitteena on ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia sekä tukea perheitä, joissa joku läheinen sairastaa. Projekti toimii vuosina 2016-2018 yhteistyössä SÖAF:in kanssa ja rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). 

 

Lisätietoja: 

Anna Håkans 044-9777 335

projektisuunnittelija, Yhdessä enemmän - projekti

anna.hakans@finfamipohjanmaa.fi

 

 

 

Valokuvaaja: Noora Lehto