Ryhmät

FinFami Pohjanmaa ry:n tarjoamat ryhmät tarjoavat tietoa ja tukea ja niissä on mahdollisuus tavata samassa elämäntilanteessa olevia. Ryhmätoiminta on antanut omaisille uusia voimavaroja ja ratkaisumalleja ongelmatilanteisiin – omaisen ei tarvitse jaksaa yksin. Turvallinen ja luottamuksellinen keskusteluryhmä tukee arjessa jaksamista.

Ryhmät ovat maksuttomia ja kaikille jäsenillemme avoimia. Ryhmät tarjoavat tietoa ja tukea myös heille, joille läheisen sairastuminen on uusi asia.

Tarvetta uudelle omaisryhmälle?

Uusia ryhmiä voidaan perustaa tarpeen mukaan ja vaadittavan ryhmäkoon täyttyessä (ryhmässä vähintään neljä henkilöä). Ota yhteyttä yhdistyksen työntekijöihin jos koet, että olisi tarvetta uudelle alueellisesti tai muulla tavoin kohdennetulle omaisryhmälle.

Tiedustele lisää Vaasan toimistolta, puh. 06-3120 105 / 044-0334 280
Tai Kokkolan toimistolta, puh. 044-7634 100 tai 044-7634 101