Prospect

Koulutukset

Katse tulevaisuuteen!

Omaisten oma voimavarakoulutus!

Prospect on EUFAMIN eli Eurooppalaisten omaisjärjestöjen kehittämä ryhmämalli omaisille, joiden läheinen on sairastunut psyykkisesti. Prospect vertaisryhmä malli avaa uusia näköaloja henkilölle, jolla on omakohtaisia kokemuksia mielenterveyskuntoutujan omaisen tai läheisenä. Ryhmämallin tarkoituksen on auttaa omaisia lisäämään itseluottamustaan sekä antaa selviytymisvalmiuksia. Tavoitteena on omaisen oman elämänhallinnan lisääntyminen ja elämänlaadun parantaminen.

Suomenkielinen Prospect koulutus alkaa heti syksyllä 2018 kun olemme saaneet tarpeeksi ilmoittautuneita!

Ilmoittautumiset toimistolle.

Myös lisätiedot toimistolta puh. 044-0334 280 tai info@finfamipohjanmaa.fi