Virkistys

lappi_v2.jpgYhdistyksemme tärkein tehtävä on tukea mielenterveyspotilaiden omaisten ja muiden läheisten, kuten ystävien ja työtovereiden, jaksamista.

Tarjoamme jäsenillemme:

  • ammattitaitoista ohjausta
  • koulutusta
  • ajantasaista tietoa
  • virkistystoimintaa
  • mahdollisuuden vertaistukeen
  • ryhmätoimintaa
  • yksilökeskusteluja

Toimintaamme kuuluu myös omaisten etujen valvominen sekä kannanotto ja aloitteenteko uusissa mielenterveystyön hankkeissa Vaasan- ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Yhteiskunnallisena tavoitteenamme on omaisten edunvalvonta sekä mielenterveyden sairauksiin liittyvien ennakkoluulojen poistaminen ajantasaisen ja asianmukaisen tiedon avulla.

Aluetyö

Tavoitteenamme on jakaa informaatiota ja tietoa omaistyöstä mahdollisimman laajalle alueelle, jotta kaikilla mielenterveyspotilaiden omaisilla olisi tasavertainen mahdollisuus hakea apua ja tukea omaan jaksamiseensa.

Tarpeen mukaan perustamme ryhmätoimintaa Vaasan- ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen kuntiin. Omaisryhmien tavoitteena on tiedon jakaminen, tuen antaminen ja vertaistuen saaminen muilta samassa elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä. Ryhmät kokoontuvat noin kerran kuukaudessa.

Jos olet kiinnostunut perustamaan omaisryhmää tai osallistumaan ryhmään, ota yhteyttä omaisneuvojiimme.