FinFami Pohjanmaa ry, FinFami Österbotten rf

 

Välkommen till föreningens hemsida.

En närståendes insjuknande innebär också en kris för de anhöriga. Insjuknandet väcker många olika känslor; rädsla, skuld, sorg, oro och också hjälplöshet.

Anhörigföreningen är då en plats där du kan träffa andra människor, som är i samma livssituation som du. Vår förenings viktigaste uppgift är att stödja och hjälpa anhöriga och andra närstående, såsom vänner och arbetskamrater till patienter med mental ohälsa.

Vår föreningen erbjuder rekreation, samtal med anhörigrådgivare, samtalsgrupper, föreläsningar och annan verksamhet. Du kan läsa om vår verksamhet i vårt medlemsbrev. Medlemsinfon hittar du under fliken Aktuellt.

Välkommen med i vår verksamhet.

 

Bli inte ensam.jpg

Föreningens blogg