Anhörigverksamhet

Vår förenings viktigaste uppgift är att stöjda anhöriga och andra närstående, såsom vänner och arbetskamrater till personer med mental ohälsa.

Vi erbjuder våra medlemmar:

  • professionell handledning
  • utbildning
  • aktuell information
  • rekreationsverksamhet
  • möjlighet till stöd av personer i samma situation
  • gruppverksamhet
  • individuella diskussionsmöjligheter

Till vår verksamhet hör också att bevaka de anhörigas förmåner, ställningstaganden och initiativ till nya projekt inom Vasa- och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts område.

Som vårt samhälleliga mål har vi de anhörigas intressebevakning samt att med hjälp av tids- och sakenliga kunskaper avskaffa fördomar, som berör mentala sjukdomar.

Verksamhetsområde och målsättningar

Vårt verksamhetsområde är Vasa sjukvårdsdistrikt och Mellersta österbottens sjukvårdsdistrikt. Målsättningarna med verksamheten är att sprida information och kunskap om psykisk ohälsa och anhörigas roll i vården av den som insjuknat i psykisk ohälsa. Vi arbetar också för att förändra attityder och värdringar kring psykisk ohälsa. Anhöriga till personer med psykisk ohälsa bör ha tillgång till handledning och stöd för att själva orka med sin roll.

Enligt behov startar vi självhjälpsgrupper och diskussionsgrupper i kommunerna i Vasa- och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. I grupperna träffas anhöriga i liknande livssituation och kan där stödja varandra. Grupperna samlas ungefär en gång per månad.

Om du är intresserad av att starta en anhöriggrupp eller att delta i en grupp ta kontakt med anhörigrådgivaren.