Information för anhöriga

 

Psykporten är en samling nätbaserade tjänster som främjar psykiskt välbefinnande. Genom tjänsten kan medborgare få information och verktyg för att ta hand om den mentala hälsan. De tjänster som är riktade till ungdomar och vuxna erbjuder information om psykiska svårigheter och mentalvårdstjänster. De innehåller också egenvårdsmetoder. Vi psykporten kan du söka efter vilka tjänster som finns att erbjudas just på din ort. Gå in på hemsidan www.mielenterveystalo.fi

FPA

Du kan söka efter rehabilitering på FPA:s hemsida, tex. om du behöver psykoterapi. Via sökmotorn hittar du de som erbjuder psykoterapi i ditt område. Länk till Sökning av serviceproducent