Prospect

Skolningar

Blicka framåt!

Anhörigas kraftgivande skolning!

Prospect är EUFAMI:s, Europas anhörigföreningar, utvecklad gruppstödsmodell för anhöriga och närstående till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

PROSPECT-stödgruppen fokuserar på anhörigas egna behov. Den hjälper de anhöriga att öka självförtroendet och
förmågan att hantera situationen. Med hjälp av gruppen mår de anhöriga bättre och deras känsla av livskontroll ökar. Samtidigt förbättras livskvaliteten hos de anhöriga.

Meddela ditt intresse om du är intresserad av att gå en Prospect skolning. Om vi får tillräckligt med intresserade deltagare och gruppledare som ställer upp försöker vi starta en Prospect skolning. 

Anmälningar till kansliet eller om du önskar mera information till tfn. 044-2000 733 eller info@vaasanomaiset.fi

Här hittar du svenska broschyren om prospect på FinFamis hemsida. Prospect broschyr