Samtalsgrupper

 

FinFami Österbotten rf erbjuder grupper, vilkas uppgift är att ge kunskap och stöd och också möjlighet att träffa mänskor, som befinner sig i samma livssituation. Gruppverksamheten ger de anhöriga nya krafter och lösningsmodeller till olika problem. Den anhöriga behöver inte orka ensam. En trygg och konfidentiell diskussionsgrupp ger nya krafter för vardagen.

Grupperna är avgiftsfria och öppna för alla våra medlemmar. Grupperna erbjuder kunskap och stöd också för närstående, för vilka insjuknandet av en anhörig är en ny sak.

 

 
Behov av en ny anhöriggrupp?

Nya grupper kan bildas vid behov om gruppstorleken fyller kraven. (Minst fyra personer). Tag kontakt med föreningens personal om du känner för att en ny anhöriggrupp bör bildas lokalt eller om en anhöriggrupp med annan inriktning bör bildas.

Ytterligare information, tfn. 044-2000 733