Finskspråkig Prospect-utbildning för anhöriga

Om du har en nära anhörig som insjuknat i psykisk sjukdom, kom med i en självhjälpsgrupp vars handledare själva är anhöriga. I denna PROSPECT-utbildning får du nya infallsvinklar på din egen livssituation samt hopp inför framtiden.

Förfrågningar och anmälningar till Anita Ruutiainen te. 040 8253821

Gruppen träffas 10 gånger och max. 12 personer ryms med. Träffarna hålls i föreningens egna utrymmen på Fredsgatan 16B i Vasa. Utbildningen är finskspråkig.