Karleby/Jakobstad grupper

 

Samtalsgrupp 

Resan i all tystnad

är i vår verksamhet en ny funktionell diskussionsgrupp som startar nu under hösten 2018.

Innehållet är delat i fem olika delar där vi börjar med att lära oss använda en tystnadfotograferings metod och sedan åker vi ut tillsammans i naturen för att fotografera enl. tystnadfotograferingsmetod. Utöver fotograferingen lagar vi utflyksmat och njuter av dagen vid havet. Sista två samlingarna handlar om att diskutera med hjälp av fotografi om sina tankar, livserfarenheter och allt möjligt vad som finns i tankarna.

Diskussiongruppen är inriktad till anhöriga som har närstående som har psykist ohälsa. I gruppen kan det vara 8 deltagare. Deltagandet är kostnadsfritt och du behöver inte vara föreningens medlem. Den enda kostnad är framkallandet av fotografiet och vi får ett sänkt pris från Kuvatiimi (storlek A4, pris 3 euro). 

Samtalsgrupp i Karleby. Gruppen samlas enligt följande: 7.9 information, 8.9 fotograferingsutflykt, 21.9 val och behandling av bilder, 12.10 diskussion och 19.10 diskussion. I gruppen används finska språket. 

Samtalsgrupp i Jakobstad. Vi återkommer med datum om det finns intresse för en svenskspråkig grupp. 

För mer information och anmälningar senast 5.9.2018 till anhörigrådgivare Johanna tel 044-7634101 eller johanna.sundvik@finfamipohjanmaa.fi