Diskussionsgrupp i Kyrölandet

I januari startade en diskussionsgrupp för anhöriga till någon som insjuknat i psykisk sjukdom. Följande träff är 6.9 kl. 17.00 i Tervajoki i Kyrönmaan Ossuspankkis klubbrum, Loukontie 6. Mera information fås av Tarja tel. 044-2000 742.