Svenskspråkiga grupper

Vi har även svenskspråkiga diskussionsgrupper. Via länkarna hittar du mera information och kontaktuppgifter till gruppledarna om du är intresserad av att delta. Som ledare fungerar frivilliga gruppledare som själva är anhöriga eller föreningens anhörigrådgivare.

Samtalsgrupperna träffas en gång i månaden.

 

          Från och med 2017 träffas vi varannan månad på biblioteket i Yttermalax och varannan månad på biblitoteket i

          Petalax. Vi träffas enligt följande: I Yttermalax bibliotek 18.1, 15.3 och 17.5 klo 17-19, observera tiden! I

          Petalax bibliotek  13.2 och 10.4 kl 19-21.

 

           Vi samlas på kontoret, Kyrkoesplanaden 31, på onsdagar kl 19.00. Under våren 2017 1.2, 1.3, 5.4 och 3.5
         

   För mera information kontakta Eva Hanses 044-2000 733.

 

          Kyrkoesplanaden 31. I januari träffas vi undantagsvis på en mångag 9.1 kl 17-19

          Övriga månader träffas vi på torsdagar kl 17-19  9.2, 9.3, 20.4 och 18.5.

       

         Vi startar en ny grupp för föräldrar till ungdomar med psykisk ohälsa. Första träffen blir torsdag 16.2 kl 18-20 på

          vårt kontor i Vasa. Följande träffar blir 16.3, 27.4 och 11.5. Ledare Eva Hanses 044-2000 733 och Kirsi Ahllund.