Svenskspråkiga grupper

Vi har även svenskspråkiga diskussionsgrupper. Via länkarna hittar du mera information och kontaktuppgifter till gruppledarna om du är intresserad av att delta. Som ledare fungerar frivilliga gruppledare som själva är anhöriga eller föreningens anhörigrådgivare.

Samtalsgrupperna träffas en gång i månaden.

 

  • Malax-Petalaxgruppen

    Ledare Eva Hanses 044-2000 733

    Hösten 2018 träffas vi i K5:s utrymmen i Yttermalax, Länsmansvägen 5, A3 måndagarna 10.9 och 5.11 kl. 18-20.

  • Grupp för föräldrar till ungdomar med psykisk ohäla 

     Ledare Eva Hanses 044-2000 733

    Vi träffas i FinFamis utrymmen i Vasa, Ilona Kyrkoesplanaden 31. Hösten 2018 enligt följande: Terminen inleds 6.9 kl. 18-20 med socialhandledare Cecilia Flygar från Klaara som gäst. Följande träffar är: Onsdag 3.10 kl. 18-20, torsdag 1.11 kl.18-20 och måndag 3.12 kl.18-20.Ta kontakt för mera information och anmälan.