Samtalsgrupp för föräldrar till ungdomar med psykisk ohälsa

Gruppen startade i februari 2017. Tanken med gruppen är att tillsammans med andra föräldrar kunna bolla tankar och känslor kopplade till ungdomarnas och eget mående samt att ge varandra tips och råd och verktyg för vardagen.

Läs mera om gruppen här!