Samtalsgrupp för föräldrar till ungdomar med psykisk ohälsa

Gruppen startade i februari 2017. Tanken med gruppen är att tillsammans med andra föräldrar kunna bolla tankar och känslor kopplade till ungdomarnas och eget mående samt att ge varandra tips och råd och verktyg för vardag.

Flera personer ryms med i gruppen. Vi startar hösten 2018 torsdag 6.9 kl. 18-20. Då är socialhandledare Cecilia Flygar från Klaara med och tillsammans diskuterar vi vad vi kan göra för att stödja ungdomarna och oss själva för att orka.

Vi träffas också onsdag 3.10, torsdag 1.11 och måndag 3.12 kl. 18-20.