Samtalsgrupp i Kristinestad och Närpes

Gruppen är inte verksam för tillfället. Om du önskar att vi startar en grupp i Kristinestad- Närpes området igen, vänligen ta kontakt med anhörigrådgivare Eva Hanses tfn 044-2000 733.

Tillbaka till sidan svenskspråkiga grupper