Samtalsgrupp i Kristinestad och Närpes

 

Kontakta ledaren Eva Hanses tfn 044-2000 733 om du är intresserad.

 Mera information om gruppen hittar du här

Tillbaka till sidan svenskspråkiga grupper