Samtalsgrupp i Petalax

Samtalsgruppen Malax-Petalax träffas en gång i månaden vid Petalax bibliotek. Gruppen träffas måndag kvällar kl. 19.00 efter att biblioteket stängts. Som ledare för gruppen fungerar föreningens anhörigrådgivare Eva Hanses.

För mera information kan du kontakta Eva Hanses Tfn. 044-2000 733

 

Tillbaka till sidan svenskspråkiga grupper