Samtalsgrupp i Vasa (sluten)

Gruppen är sluten och tar inte emot nya deltagare.

Gruppen träffas vid kansliet, Kyrkoesplanaden 31 onsdagar kl. 19.00

 

Tillbaka till sidan svenskspråkiga grupper