Samtalsgrupp i Vasa (sluten)

Gruppen är sluten och tar inte emot nya deltagare.

Gruppen träffas vid behov.

 

Tillbaka till sidan svenskspråkiga grupper