Föreningen

En närståendes insjuknande innebär också en kris för de anhöriga. Insjuknandet väcker många olika känslor; rädsla, skuld, sorg, vånda och också hjälplöshet.

Anhörigföreningen är då en plats där du kan träffa andra människor, som är i samma livssituation som du. Vår förenings viktigaste uppgift är att stödja och hjälpa anhöriga och andra närstående, såsom vänner och arbetskamrater till patienter med mental ohälsa.

FinFami Österbotten rf är en tvåspråkig förening, som grundades år 1991. Föreningens uppgift är att stödja anhöriga och närstående till personer som lider av mentala problem. Föreningen bytte namn den 23.9.2014 till FinFami Pohjanmaa ry, FinFami Österbotten rf från tidigare namnet Omaiset mielenterveystyön tukena Vaasanseutu – Anhörigas stöd för mentalvården i Vasanejden ry. Föreningen är medlem i centralförbundet FinFami rf.

Verksamhetsområde

Vårt verksamhetsområde är Vasa- och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts område.

Finansiering

Föreningens verksamhet finansieras av Penningautomatföreningen.

Donationer

Vi tar gärna emot donationer på konto IBAN FI9315283000124250

Vi använder donationerna till anhörigas stödutbildningar, självhjälpsgrupper och rekreationsverksamhet samt till att tillhandahålla olika broschyrer.


År 2017 har vi fått understöd av:


Medicinska Stiftelsen i Vasa
SAMS
Vasa Stad
Aktiastiftelsen i Vasa
Aktiastiftelsen i Korsholm
Sparbanksstiftelsen i Pörtom
Karleby Stad
Aktiastiftelsen i Malax
Sparbanksstiftelsen i Petalax
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius Fond
William Thurings Stiftelse
Otto A. Malms donationsfond

ETT VARMT TACK FÖR UNDERSTÖDEN!