Medlemsskap

Är du orolig över en närståendes psykiska hälsa ?
Är du anhörig, närstående eller vän till en person med psykisk ohälsa.
En närstående som insjuknar i psykisk ohälsa ger ofta också upphov till en kris för de anhöriga.
Föreningen ger stöd genom att anhöriga har möjlighet att träffa andra anhöriga med liknande problem. Föreningen informerar kring psykisk ohälsa och andra frågor i anslutning till psykisk ohälsa.

För att bli medlem kan du kontakta vårt kansli, kontaktuppgifterna hittar du här
Du kan även fylla i formuläret på vår hemsida för att bli medlem, formuläret hittar du här.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för personmedlemmar är 12 €/år och familjmedlemmar 20 €/år. I avgiften ingår tidskriften Labyrintti eller Respons. Som medlem kan du bl.a. delta i grupper, medlemskvällar, veckoslutsrekreation, skolning samt andra förmånliga aktiviteter.

Medlemsavgiften för samfund är 35 €/år. I den ingår medlemsbrev samt tidningarna Labyrintti och Respons. Samfundsmedlemmarna kan delta i medlemskvällar, föreläsningar mm.

Medlemsskap i föreningen förpliktar inte till något. Du kan också bli understödjande medlem som studerande eller professionell inom social- hälsovårdsområdet.

Labyrintti och Respons utkommer 4 gånger per år. Adressändringar och övrigt gällande tidskrifterna meddelas åt Marja Rantakangas. 

Information om verksamheten

Vi informerar om vår verksamhet i Pohjalainens, Vaasan Ikkunas, Österbottens Tidnings och Vasabladets föreningsspalter samt i Torgplatsen i Vasabladet . Några gånger i året sänder vi aktuell information via medlemsbreven.

Vår förening har också ett bibliotek samt olika broschyrer om psykisk hälsa och ohälsa.

Välkommen med i föreningen!