Bli medlem

Du kan bli medlem i vår förening genom att fylla i nedanstående medlemsblankett. Vi tar kontakt med dig och bekräftar ditt medlemsskap, då din betalning av medlemsavgiften blivit bokfört på vårt konto. Du kan betala medlemsavgiften till vårt konto i Nordea 152830-124250. Om du önskar så kan vi också sända dig inbetalningkortet och ett infopaket per post. Ta i så fall kontakt med Susanne på tel. 044 2000 733.

Namn:

Andra familjemedlemmar:

Näradress:

Postnummer:

Postanstalt:

Telefonnummer:

E-post:

Födelsetid:
(frivilligt)
Personmedlem 12 €/år
Familjemedlem 20 €/år
Samfundsmedlem 35 €/år
Jag beställer inbetalningskortet och infopaketet