Information för unga

 

När en anhörig insjuknar psykiskt kan det även påverka ditt liv en hel del. Din anhörig kan vara en förälder, ett syskon eller en vän. Det kan väckas en hel del känslor hos dig så som oro, förvirring, rädsla, skuldkänslor, depression och ångest.

Den anhörigas uppförande kan förändras efter insjuknandet. Den insjuknade kan uppföra sig konstigt eller skrämmande. Personen kan höra eller se saker som är overkliga. Personen kan vara mer deprimerad eller fartfylld än vanligtvis. Ibland kan den insjuknade dra sig tillbaka och isolera sig helt från sociala sammanhang. Den insjuknade kan ha svårigheter att ta hand om hushållsysslor, vilket kan leda till att du blir tvungen att ta ett större ansvar i hemmet. Det kan hända att personen har fler frånvaron från arbetet eller skolan.

Det kan kännas svårt för dig att tala om situationen. Det kan väckas en hel del frågor hos dig. t.ex. har jag orsakat detta. Du kanske upplever att din anhörig inte längre bryr sig eftersom denna är mer arg eller tillbakadragen. Även många andra tankar och känslor är normala hos dig som ung när en anhörig insjuknar. När din anhörigas sjukdom börjar påverka dig och ditt orkande, skolgången eller dina fritidsintressen så skall du veta att du inte är ensam med dina problem. Det är viktigt att du tar hand om dig själv och söker hjälp.

 

 

 Valokuvaaja: Noora Lehto