Vanliga frågor

 

Vad är psykisk sjukdom?

Psykisk sjukdom är inget uppenbart begrepp utan innefattar många olika diagnoser och symptom. Psykiska sjukdomar är inte bestående utan de förändras under tid och visar sig på olika sätt. Det man kan säga är att när du en gång träffat en person som lider av en psykisk sjukdom så förstår du vad det handlar om. Man lider av en psykisk sjukdom om sjukdomen uppenbart försämrar personens livskvalitet och förmåga att ta hand om vardagliga sysslor. Psykisk sjukdom är även ett tillstånd av förändrade upplevelser, känslor och beteenden som påverkar personen så kraftigt att personen inte är kapabel att leva ett normalt liv.

Hur vet jag om min anhörig är psykiskt sjuk?

Det finns många tecken som kan tyda på psykisk sjukdom. Här är några: Om du inte får känslomässig kontakt med personen, personen gör och säger konstiga saker, symptomen påverkar personen på ett sådant sätt att personen inte kan fungera normalt, då kan man anta att personen är sjuk.

Vad beror psykiska sjukdomar på?

När en person insjuknar i en psykisk sjukdom kan det bero på många olika samverkande faktorer. Man har kommit fram till att en del psykiska sjukdomar är ärftliga, men ärftligheten i sig gör inte att man insjuknar. Andra orsaker till att man insjuknar kan handla om att man kanske fått en dålig start i livet och haft svåra uppväxtförhållanden eller saknat grundtryggheten. Så man kan säga att det är ärftligheten i kombination med dessa andra sårbarhetsfaktorer som avgör om man insjuknar i en psykisk sjukdom.


Hur påverkar sjukdomen personens liv?

Det är uppenbart att alla psykiska sjukdomar påverkar den insjuknade på något sätt. Man skall komma ihåg att samma diagnos kan yttra sig på helt olika sätt hos olika personer. En person vars medicinering fungerar som den ska kan mycket väl klara av att leva ett relativt normalt liv medan någon annan kan vara mycket präglad av sin sjukdom och kan ha väldigt svårt att klara av de vardagliga sysslorna.