Länkar

 

Här hittar du internetsidor som är pålitliga och sakliga som riktar sig till ungdomar. 

Psykporten för unga erbjuder pålitlig information om mentalvårdsproblem i ungdomen och om behandling och hjälp som finns. nuortenmielenterveystalo.fi 

Föreningen för mental hälsa i Finland erbjuder information och stöd i livets olika skeden. mielenterveysseura.fi 

Decibel är en tvåspråkig portal för ungdomar i åldern 13 - 25. Decibel erbjuder svar på dina frågor. Här hittar du även annan fakta, råd, tips och annat nyttigt. decibel.fi 

Nuortenlinkki är en finskspråkig internetsida vars huvudsakliga uppgift är att förstärka ungdomars livshantering. Centrala teman är alkohol och andra berusningsmedel, spelande, användning av internet och psykisk hälsa. På sidan finns möjlighet att läsa om andras erfarenheter och även möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter om man vill. nuortenlinkki.fi

 På Mannerheims Barnskyddsförbunds sidor kan du bekanta dig med barnkonventionen där du kan läsa om vilka rättigheter du har som barn och ung. Barnkonventionen  

 
Material 

 

THL:s handbok "Vad är det med våra föräldrar - En handbok för barn och ungdomar som har en mamma eller pappa, som har psykiska problem"

Guide "Guide för anhöriga - Guide för anhöriga till personer med psykiska symptom eller psykisk sjukdom"

En kort skrift om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. "Vad du kan behöva veta - När mamma eller pappa är psykiskt sjuk" av svenska föreningen för psykisk hälsa