Projektet Mera Tillsammans

 

Projektet Mera Tillsammans har som mål att ge ungdomar mera kunskap om psykisk ohälsa, sänka tröskeln att tala om psykisk hälsa och ohälsa samt göra vårdtjänster mer lättillgängliga. Projektet har också som syfte att ge kamratstöd åt unga och skapa gemenskap. Genom projektet vill vi ge ungdomar verktyg för att kunna tala om hur man mår.

Under projektet aktiveras diskussionen kring psykisk hälsa. Projektet erbjuder kunskap och stöd genom temadagar, föreläsningar och gruppverksamhet. Vi tror på att gemenskap skapar psykiskt välbefinnande.

Målet är att förebygga psykisk ohälsa och stöda familjer där någon lider av psykisk ohälsa. Projektet fungerar mellan 2016 – 2018 och görs i samarbete med SÖAF. Projektet finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Projektet samarbetar med sex stycken högstadieskolor i Österbotten.

 

Mera information

Anna Håkans, projektplanerare

anna.hakans@finfamipohjanmaa.fi 

 

 

 

 

 

Valokuvaaja: Noora Lehto