Verksamhet för unga

 

FinFami Österbottens främsta ungdomsverksamheten sker i de högstadieskolor som medverkar i projeket Mera Tillsmmans. Förutom verksamhet som ordnas under skoltid har FinFami också möjlighet att ordna gruppverksamhet, där unga kan träffas och få stöd av varandra. Det går även att komma på enskilda samtal för att diskutera det du tycker är viktigt. Men framförallt vill vi erbjuda gemenskap. INGEN SKALL BEHÖVA VARA ENSAM !

Aktuellt: 

Träffpunkten - Ett forum för unga 

FinFami ordnar tillsammans med Folkhälsan och Röda Korset i Österbotten träffar, med olika aktulla teman och inbjudna gäster. Träffarna riktar sig till unga vuxna (18 - 29 år) och är lediga diskussionskvällar.

Välbefinnande är i fokus, och genom temakvällar med diskussioner, föreläsningar, workshoper osv. hoppas vi skapa en träffpunkt med låg tröskel. Alla är välkomna!

De första träffarna ordnades i början av 2016 och sedan dess har Träffpunkten bjudit in till samvaro. Hösten 2017 ordnas Träffpunkten nästa gång.

 

Plats: Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 23-25.
Fritt inträde!

Mera information om ungas verksamhet hittar du på våra facebooksidor. FinFami Unga

Du kan även bekanta dig med föreningen genom att läsa vår blogg -
Du är aldrig ensam

Om du har ideèr och önskemål gällande verksamheten, tveka inte att kontakta oss! 

044-9777 335 (Anna Håkans, projektplanerare)

 Valokuvaaja: Noora Lehto